Kontakt

Formularz kontaktowy

Imię: *

Nazwisko: *

Adres e-mail: *

Telefon:

Treść wiadomości:*


Dominika Cieślik
telefon: +48 694 940 015
e-mail: fotografia.cieslik@gmail.com
Polkowice

Polityka Firmy Fotografia Dominika Cieślik
Niniejsza polityka prywatności jest zgodna z postanowieniami Rozporządzenia Ogólnego i Ochronie Danych Osobowych (RODO)
Za pośrednictwem firmy Fotografia Dominika Cieślik  ul.Dębowa 11 Polkowice 59-100,NIP 692 209 63 36, zbierane są dane osobowe w postaci Państwa adresu mailowego,imienia nazwiska,adresu,numeru telefonu oraz dane osób niepełnoletnich, którymi są Państwo opiekunami prawnymi. Administratorem w/w danych jest właściciel firmy Dominika Cieślik. Dane osobowe są przetwarzane i przekazywane poprzez moją skrzynkę mailową, prowadzoną korespondencję, przez portale społecznościowe, podpisane umowy, kontakt z klientami oraz wysyłką do Państwa.Dane są wykorzystywane w celu realizacji zlecenia,wykonania sesji zdjęciowej, kontaktu z klientem, do tworzenia oraz wyświetlania komunikatów marketingowych w postaci przesyłania ofert promocyjnych,wybór zdjec dla klienta, w celach księgowych. Dane osobowe zawarte w umowach są przechowywane w siedzibach firmy gdzie ma do nich dostęp wyłącznie administrator danych Dominika Cieślik. Dane przekazane firmie Fotografia Dominika Cieślik są wykorzystywane tylko i wyłącznie dla w/w potrzeb firmy, nawiązanie współpracy, wykonanie zlecenia, działań marketingowych pomiędzy firmą Fotografia Dominika Cieślik z każdą osób, która pragnie podjąć współpracę i powierzyła w/w dane osobowe firmie Gotografia Dominika Cieślik może cofnąć zgodę na ich przetwarzaniemieć w nie wgląd lub dokonać ich zmiany.Można tego dokonać kontaktując się z administratorem danych odobowych poprzez adres mailowy fotografia.cieslik@gmail.com lub telefoniecznie 694940015 lub pisemnie pod adresem Polkowice 59-100, ul.Dębowa 11.

Zmiany danych osobowych mogą skutkować niemożnością zawarcia umowy, wykoania sesji zdjęciowej i realizacji poszczególnych pakietów z cennika.

Z poważaniem Dominika Cieślik.